FE har som hovedopgave at være

  • Danmarks udenrigs- og militære efterretningstjeneste,
  • Danmarks militære sikkerhedstjeneste og
  • national it-sikkerhedsmyndighed.

FEs efterretningsmæssige virksomhed er rettet mod forhold i udlandet, og tjenestens opgave er i den forbindelse at indsamle, indhente, bearbejde, analysere og formidle oplysninger om forhold i udlandet af betydning for Danmark og danske interesser med henblik på at tilvejebringe det efterretningsmæssige grundlag for dansk udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik samt medvirke til at forebygge og modvirke trusler mod Danmark og danske interesser.

I FEs arbejde som udenrigs- og militær efterretningstjeneste skal begrebet danske interesser forstås bredt og kan f.eks. omfatte politiske, militære og økonomiske områder samt tekniskvidenskabelige oplysninger af betydning for Danmarks sikkerhed, dansk økonomi mv.

FE er en all-source-efterretningstjeneste, hvilket betyder, at tjenesten beskæftiger sig med alle typer af informationsindhentning. Dette omfatter overordnet følgende indhentningsdiscipliner:

  • Signals Intelligence (SIGINT), som er elektronisk indhentning af forskellige typer af signaler, herunder dataoverførsler mellem computernetværk, telekommunikation mv. Denne indhentning finder sted fra permanente indhentningsfaciliteter i Danmark eller indhentningsfaciliteter opstillet i udlandet.
  • Computer Network Exploitation (CNE), som er elektronisk indhentning mod computernetværk. Denne indhentning kræver, at FE skaffer sig adgang til lukkede netfora, it-systemer og computere, hvilket kræver stor indsigt i it.
  • Human Intelligence (HUMINT), som er fysisk indhentning ved brug af menneskelige kilder. Denne indhentning finder sted ved, at en person ansat ved FE, kaldet en føringsofficer eller indhenter, skaffer oplysninger fra andre personer, hvilket typisk gøres ved at overtale kilden til at videregive oplysninger, som det ikke var meningen, at vedkommende skulle videregive.
  • Imagery Intelligence (IMINT), som er efterretninger, der baserer sig på billedmateriale indhentet af forskellige sensorer.
  • Open Source Intelligence (OSINT), som er avanceret og systematisk indsamling af oplysninger fra åbne kilder, hvilket typisk omfatter offentligt tilgængelig information fra internettet mv.

FEs opgave som militær sikkerhedstjeneste er at beskytte forsvaret mod spionage, sabotage, terrorisme og andre former for kriminalitet. Denne beskyttelse omfatter bl.a. medarbejdere, materiel og bygninger såvel i Danmark som i udlandet. Som militær sikkerhedstjeneste er FE samtidig national sikkerhedsmyndighed inden for Forsvarsministeriets område.

De juridiske rammer for FEs virksomhed følger i det væsentlige af FE-loven. FEs opgave som national it-sikkerhedsmyndighed varetages af CFCS og reguleres af CFCS-loven.

Du kan læse mere om FE på tjenestens hjemmeside www.fe-ddis.dk.