Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) er et uafhængigt kontrolorgan, der blev oprettet pr. 1. januar 2014. TET består af fem medlemmer, der er udpeget af justitsministeren efter forhandling med forsvarsministeren. Formanden, der skal være landsdommer, er udpeget efter indstilling fra præsidenterne for Østre Landsret og Vestre Landsret, mens de øvrige medlemmer er udpeget efter drøftelser med Folketingets Udvalg vedrørende Efterretningstjenesterne.

Medlemmerne er:

  • Landsdommer Michael Kistrup, Østre Landsret (formand)
  • Juridisk chef Pernille Christensen, Kommunernes Landsforening
  • Professor Henrik Udsen, Københavns Universitet
  • Professor Rebecca Adler-Nissen, Københavns Universitet
  • Direktør Jesper Fisker, Kræftens Bekæmpelse

TET bistås af et sekretariat, der i udøvelsen af sit hverv alene er undergivet tilsynets instruktion. TET bestemmer selv, hvem der skal ansættes til sekretariatet, og herunder hvilken uddannelsesmæssig baggrund og øvrige kvalifikationer de pågældende skal have.