Efter den indirekte indsigtsordning kan du anmode TET om at undersøge, om PET og/eller FE uberettiget behandler oplysninger om dig. TET sikrer, at dette ikke er tilfældet, og giver dig herefter besked herom. Ønsker du at indgive en anmodning om indirekte indsigt, anbefaler vi, at du fremsender denne blanket for PET og denne blanket for FE via Digital Post (klik på et af ikonerne for Digital Post) eller vores blanket til brug for almindelig post (klik på et af postikonerne):  

Anmodning om indirekte indsigt i PET

PET brev pdf

Anmodning om indirekte indsigt i FE

FE brev pdf

TET kvitterer for modtagelsen af din henvendelse inden for få dage.