TET fører kontrol med, at PET, FE og CFCS behandler personoplysninger om fysiske og juridiske personer i overensstemmelse med de nærmere bestemmelser herom i lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET), lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) og lov om Center for Cybersikkerhed samt regler udstedt i medfør heraf. Endvidere fører TET kontrol med Rigspolitiets PNR-enheds (RPNR) behandling af personoplysninger på vegne af PET og FE. Du kan læse mere om lovgivningen ved at klikke på boksene til højre.