En fysisk eller juridisk person kan anmode TET om at undersøge, hvorvidt PET uberettiget behandler oplysninger om den pågældende. En i Danmark hjemmehørende fysisk eller juridisk person kan tillige anmode TET om at undersøge, hvorvidt FE uberettiget behandler oplysninger om vedkommende.

Hvordan behandler TET din henvendelse?

Når TET modtager en anmodning om at undersøge, hvorvidt PET og/eller FE uberettiget behandler oplysninger om dig, foretager tilsynet en undersøgelse heraf hos PET og/eller FE, hvor tilsynet har adgang til enhver oplysning og alt materiale, der er af betydning for undersøgelsen. Såfremt TET måtte finde, at tjenesterne uberettiget behandler oplysninger om dig, vil tilsynet pålægge tjenesterne at slette de pågældende oplysninger. Når TET således har sikret, at PET og/eller FE ikke uberettiget behandler oplysninger om dig, giver tilsynet dig meddelelse herom. TET undersøger af egen drift, om særlige forhold taler for at pålægge PET og/eller FE at give hel eller delvis indsigt i oplysninger, som tjenesterne behandler om dig, eller indsigt i, hvorvidt PET og/eller FE behandler oplysninger om dig.

Hvilket svar kan du forvente at få fra TET?

TET kan kun meddele, at der ikke uberettiget behandles oplysninger om dig. TET kan således ikke meddele, om der slet ikke behandles eller har været behandlet oplysninger om dig. TET kan heller ikke meddele, om der tidligere uberettiget har været behandlet oplysninger om dig, eller om der berettiget behandles oplysninger om dig.

Kan du få aktindsigt?

I helt særlige tilfælde kan TET pålægge PET og/eller FE at give dig indsigt i oplysninger, som tjenesterne behandler om dig, eller ret til indsigt i, hvorvidt tjenesten behandler oplysninger om dig. Dette kan eksempelvis være tilfældet, hvis det vil kunne få alvorlige psykiske skadevirkninger for dig ikke at få oplyst, om du er registreret, eller hvor en uberettiget behandling af personoplysninger har påført dig væsentlig skade, og der ikke er afgørende hensyn, der taler imod helt eller delvist at give indsigt. Du kan fremsende dokumentation for, at sådanne særlige forhold gør sig gældende, hvis du ønsker direkte indsigt.

Hvornår kan du forvente at få svar fra TET?

TET kvitterer for modtagelsen af din henvendelse inden for få dage. TET bestræber sig for at besvare din henvendelse så hurtigt som muligt. Du er velkommen til at kontakte tTET på tlf. +45 25 50 10 34, hvis du har spørgsmål. TET har telefontid alle hverdage mellem kl. 9:00 og 12:00.

Hvornår kan du rette henvendelse til TET igen?

Når du har fået meddelelse om, at der ikke uberettiget behandles oplysninger om dig, er du ikke berettiget til en ny undersøgelse om samme spørgsmål, før der er gået 6 måneder fra seneste meddelelse.