CFCS blev oprettet i 2012 som en del af FE og har som hovedopgave at være

  • statslig og militær varslingstjeneste for internettrusler,
  • national it-sikkerhedsmyndighed (bortset fra Justitsministeriets område, hvor PET varetager opgaven) og
  • myndighed for informationssikkerhed og beredskab på teleområdet.

Det er CFCS’ opgave som statslig og militær varslingstjeneste for internettrusler at understøtte et højt informationssikkerhedsniveau i den informations- og kommunikationsteknologiske infrastruktur, som samfundsvigtige funktioner er afhængige af. Denne opgave løses blandt andet ved, at CFCS’ netsikkerhedstjeneste opdager, analyserer og bidrager til at imødegå avancerede cyberangreb hos forsvaret samt de statslige myndigheder og virksomheder, der er tilsluttet CFCS’ sensornet.

CFCS’ opgave som national it-sikkerhedsmyndighed indebærer, at centret oplyser, vejleder og rådgiver danske myndigheder om it-sikkerhed og fungerer som nationalt kompetencecenter på cybersikkerhedsområdet. Som nation it-sikkerhedsmyndighed er det tillige CFCS’ opgave at sikkerhedsgodkende og føre tilsyn med klassificerede produkter, systemer og installationer inden for informations- og kommunikationsteknologi.

CFCS’ varetagelse af opgaven som myndighed for informationssikkerhed og beredskab på teleområdet indebærer, at centret blandt andet fører tilsyn på området og rådgiver samfundets beredskabsaktører om teleberedskab. Herunder udsteder CFCS med bemyndigelse i lov om net- og informationssikkerhed bekendtgørelser og har til opgave at føre tilsyn på området samt på overordnet niveau at koordinere håndteringen af særlige trusler, som kan påvirke informationssikkerheden i telesektoren.

De juridiske rammer for CFCS’ virksomhed følger i det væsentlige af CFCS-loven.

Du kan læse mere om CFCS på tjenestens hjemmeside www.cfcs.dk.