Tilsynet med Efterretningstjenesterne har den 3. august 2020 afgivet redegørelser om sin virksomhed vedrørende Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Center for Cybersikkerhed (CFCS) for 2019 til henholdsvis justitsministeren og forsvarsministeren.

Redegørelsen vedrørende PET forelægges Folketingets Udvalg vedrørende Efterretningstjenesterne forinden offentliggørelse.

Tilsynets redegørelse om sin virksomhed vedrørende Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) for 2019 afventer en særlig undersøgelse af tjenesten, som tilsynet har igangsat som følge af, at tilsynet i november 2019 kom i besiddelse af en betydelig mængde materiale vedrørende FE. Materialet har en sådan karakter, at tilsynet besluttede at fokusere sin kontrol af FE med henblik på at foretage en tilbundsgående undersøgelse af de foreliggende omstændigheder. Tilsynet forventer at afslutte sin undersøgelse af det pågældende materiale primo september 2020.