Tilsynet med Efterretningstjenesterne har den 29. oktober 2020 afgivet redegørelse om sin virksomhed vedrørende Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) for 2019 til forsvarsministeren.

Redegørelsen forelægges Folketingets Udvalg vedrørende Efterretningstjenesterne forinden offentliggørelse.