TET samarbejder med en række udenlandske kontrolorganer, der på forskellig vis fører kontrol med deres respektive landes efterretningstjenester, for på denne måde at indhente erfaringer fra internationalt regi.

TET deltager i Nordisk Møde, som afholdes hvert andet år, med deltagelse af tilsynsmyndigheder fra Norge, Sverige, Finland og Danmark

Endvidere deltager TET i the European Intelligence Oversight Working Group (IOWG) sammen med tilsynsmyndigheder fra Belgien,  Holland, Norge, Schweitz og Storbritannien. Ligesom tilsynet årligt deltager i the European Intelligence Oversight Conference (EIOC) sammen med tilsynsmyndigheder fra lang række europæiske lande.

IOWG offentliggjorde i november 2018 en fælles udtalelse vedrørende styrkelse af samarbejdet mellem nationale tilsyn med efterretningstjenester. Udtalelsen kan læses her.

Endvidere offentliggjorde IOWG den 13. december 2019 sine vedtægter. Vedtægterne kan læses her.

TET har desuden bidraget til en rapport om Data-driven Intelligence Oversigt udgivet i november 2019 af den tyske tænketank Stiftung Neue Verantwortung. Rapporten kan læses her.