Om tilsynet

Tilsynet er et særligt uafhængigt kontrolorgan, der blev oprettet pr. 1. januar 2014. Tilsynet består af fem medlemmer, der er udpeget af justitsministeren efter forhandling med forsvarsministeren. Formanden, der skal være landsdommer, er udpeget efter indstilling fra præsidenterne for Østre Landsret og Vestre Landsret, mens de øvrige medlemmer er udpeget efter drøftelser med Folketingets Udvalg vedrørende Efterretningstjenesterne.

 

 

Medlemmerne er:

  • Landsdommer Michael Kistrup, Østre Landsret (formand)
  • Juridisk chef Pernille Christensen, Kommunernes Landsforening
  • Professor Henrik Udsen, Københavns Universitet
  • Professor Jørgen Grønnegård Christensen, Aarhus Universitet
  • Bestyrelsesformand Erik Jacobsen, Roskilde Universitet

 

Tilsynet bistås af et sekretariat, der i udøvelsen af sit hverv alene er undergivet tilsynets instruktion. Tilsynet bestemmer selv, hvem der skal ansættes til sekretariatet og herunder hvilken uddannelsesmæssig baggrund og øvrige kvalifikationer, de pågældende skal have.