Om tilsynet

Tilsynet er et særligt uafhængigt kontrolorgan, der blev oprettet pr. 1. januar 2014. Tilsynet består af fem medlemmer, der er udpeget af justitsministeren efter forhandling med forsvarsministeren. Formanden, der skal være landsdommer, er udpeget efter indstilling fra præsidenterne for Østre Landsret og Vestre Landsret, mens de øvrige medlemmer er udpeget efter drøftelser med Folketingets Udvalg vedrørende Efterretningstjenesterne.

Medlemmerne er:

  • Landsdommer Ulla Staal, Østre Landsret (formand)
  • Advokat Pernille Backhausen, Sirius Advokater
  • Professor Jørgen Grønnegård Christensen, Aarhus Universitet
  • Direktør Adam Wolf, Danske Regioner
  • Bestyrelsesformand Erik Jacobsen, Roskilde Universitet

Med henblik på at sikre kontinuitet i tilsynets arbejde er landsdommer Ulla Staal, advokat Pernille Backhausen og direktør Adam Wolf udpeget for en periode på fire år, mens professor Jørgen Grønnegaard Christensen og bestyrelsesformand Erik Jacobsen er udpeget for en periode på to år. Samtlige medlemmer har mulighed for genbeskikkelse i yderligere fire år.

Tilsynet bistås af et sekretariat, der i udøvelsen af sit hverv alene er undergivet tilsynets instruktion. Tilsynet bestemmer selv, hvem der skal ansættes til sekretariatet og herunder hvilken uddannelsesmæssig baggrund og øvrige kvalifikationer, de pågældende skal have.