Tilsynet med Efterretningstjenesterne offentliggør årlige redegørelser

Tilsynet med Efterretningstjenesterne offentliggør den 1. juni 2018 redegørelser om sin virksomhed for 2017 vedrørende Politiets Efterretningstjeneste (PET), Forsvarets Efterret­ningstjeneste (FE) og Center for Cybersikkerhed (CFCS).


Tilsynet afgiver redegørelser for 2017

Tilsynet med Efterretningstjenesterne har den 9. maj 2018 afgivet sine redegørelser om sin virksomhed vedrørende PET, FE og CFCS for 2017 til henholdsvis justitsministeren og forsvarsministeren. Redegørelserne skal forelægges Folketingets Udvalg vedrørende Efterretningstjenesterne forinden offentliggørelse.  


Økonomisk årsrapport 2017

Tilsynet med Efterretningstjenesterne offentliggør økonomisk årsrapport for 2017 vedrørende den hovedkonto på finansloven, som tilsynet er ansvarlig for, for 2017 (se her).


(Udløbet) Tilsynet søger ny fuldmægtig

Tilsynet søger ny fuldmægtig, læs stillingsopslaget her.


Nye tilsynsmedlemmer

Juridisk chef Pernille Christensen, Kommunernes Landsforening, og professor Henrik Udsen, Københavns Universitet, er i oktober 2017 blevet udpeget som medlemmer af Tilsynet med Efterretningstjenesterne. De afløser tidligere medlemmer Adam Wolf og Pernille Backhausen.  


Ny tilsynsformand

Landsdommer Michael Kistrup er i september 2017 blevet udpeget som formand for Tilsynet med Efterretningstjenesterne. Han afløser tidligere formand Ulla Staal.


Offentliggørelse af tilsynets årlige redegørelser for 2016

Tilsynet med Efterretningstjenesterne offentliggør i dag redegørelser om sin virksomhed for 2016 vedrørende Politiets Efterretningstjeneste (PET), Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) og Center for Cybersikkerhed (CFCS).  


Årsrapport 2016

Tilsynet med Efterretningstjenesterne offentliggør årsrapport for 2016 vedrørende den hovedkonto på finansloven, som tilsynet er ansvarlig for, herunder de regnskabsmæssige forklaringer som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2016.