Lovgivning

 

Tilsynet fører kontrol med, at PET, FE og CFCS behandler personoplysninger om fysiske og juridiske personer i overensstemmelse med de nærmere bestemmelser herom i lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET), lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) og lov om Center for Cybersikkerhed samt regler udstedt i medfør heraf. Du kan læse mere om lovene ved at klikke på boksene til højre.