Lovgivning

Politiets Efterretningstjeneste (PET)

Politiets Efterretningstjeneste har til opgave at identificere, forebygge og imødegå trusler mod friheden, demokratiet og sikkerheden i det danske samfund. Det gælder såvel trusler i Danmark som trusler, der er rettet mod danskere og danske interesser i udlandet.


Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Forsvarets Efterretningstjeneste har tre hovedopgaver: at være Danmarks udenrigs- og militære efterretningstjeneste, at være ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste samt at varetage opgaven som national it-sikkerhedsmyndighed, der
løses af Center for Cybersikkerhed.

Som efterretningstjeneste har FE først og fremmest til opgave at indhente, analysere og formidle oplysninger om forhold i udlandet af betydning for Danmark og danske interesser. Formålet hermed er at tilvejebringe det efterretningsmæssige grundlag for dansk udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik samt at skabe grundlaget for, at FE kan medvirke til at forebygge og modvirke trusler mod danske interesser.


Center for Cybersikkerhed (CFCS) 

Center for Cybersikkerheds hovedopgave er at bidrage til et højt sikkerhedsniveau i informations- og kommunikationsteknologisk infrastruktur (ikt-infrastruktur) og dermed understøtte et højt informationssikkerhedsniveau i Danmark. Center for Cybersikkerhed er en del af Forsvarets Efterretningstjeneste.