Hvad skal du gøre, hvis du ønsker at tilsynet undersøger, om PET og/eller FE uberettiget behandler oplysninger om dig?

 

Vi opfordrer dig til at bruge denne blanket, som du kan sende via e-boks eller til tilsynets postadresse. Det er vigtigt, at din henvendelse indeholder oplysning om dit fulde navn og dit CPR-nummer, og at du forklarer om baggrunden for din anmodning. Ønsker du ikke at anvende blanketten, kan du skrive eller ringe til tilsynets sekretariat.

Tilsynets sekretariat kvitterer for modtagelsen af din henvendelse inden for få dage.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til tilsynets sekretariat på tlf. +45 25 50 10 34. Sekretariatet har telefontid alle hverdage mellem kl. 9:00 og 12:00.


Hvordan behandler tilsynet din henvendelse?

Når tilsynet modtager en anmodning om at undersøge, hvorvidt PET og/eller FE uberettiget behandler oplysninger om dig, foretager tilsynet en undersøgelse heraf hos PET og/eller FE, hvor tilsynet har adgang til enhver oplysning og alt materiale, der er af betydning for undersøgelsen. Såfremt tilsynet måtte finde, at tjenesterne uberettiget behandler oplysninger om dig, vil tilsynet pålægge tjenesterne at slette de pågældende oplysninger.

Når tilsynet således har sikret, at PET og/eller FE ikke uberettiget behandler oplysninger om dig, giver tilsynet dig meddelelse herom.

Tilsynet undersøger af egen drift, om særlige forhold taler for at pålægge PET og/eller FE at give hel eller delvis indsigt i oplysninger, som tjenesterne behandler om dig, eller indsigt i, hvorvidt PET og/eller FE behandler oplysninger om dig.


Hvilket svar kan du forvente at få fra tilsynet?

Tilsynet kan kun meddele, at der ikke uberettiget behandles oplysninger om dig.

Tilsynet kan således ikke meddele, om der slet ikke behandles eller har været behandlet oplysninger om dig. Tilsynet kan heller ikke meddele, om der tidligere uberettiget har været behandlet oplysninger om dig, eller om der berettiget behandles oplysninger om dig.


Hvornår kan du forvente at få svar fra tilsynet?

Tilsynets sekretariat kvitterer for modtagelsen af din henvendelse inden for få dage.

Tilsynet bestræber sig for at besvare din henvendelse så hurtigt som muligt.

Du er velkommen til at kontakte tilsynets sekretariat på tlf. +45 25 50 10 34, hvis du har spørgsmål. Sekretariatet har telefontid alle hverdage mellem kl. 9:00 og 12:00.


Hvornår kan du rette henvendelse til tilsynet igen?

Når du har fået meddelelse om, at der ikke uberettiget behandles oplysninger om dig, er du ikke berettiget til en ny undersøgelse om samme spørgsmål, før der er gået 6 måneder fra seneste meddelelse.