Henvendelser fra borgere

En fysisk eller juridisk person kan anmode tilsynet om at undersøge, hvorvidt PET uberettiget behandler oplysninger om den pågældende. En i Danmark hjemmehørende fysisk eller juridisk person kan tillige anmode tilsynet om at undersøge, hvorvidt FE uberettiget behandler oplysninger om vedkommende. (læs mere)

En fysisk eller juridisk person kan tillige klage til tilsynet over, at PET ikke overholder bestemmelserne om behandling af personoplysninger i lovgivningen om PET. En i Danmark hjemmehørende fysisk eller juridisk person kan endvidere klage over, at FE ikke overholder bestemmelserne om behandling af personoplysninger i lovgivningen om FE. En fysisk person kan yderligere klage over, at CFCS ikke overholder bestemmelserne om behandling af personoplysninger i CFCS-lovgivningen. (læs mere)