Tilsynet med Efterretningstjenesterne

Tilsynet med Efterretningstjenesterne blev oprettet den 1. januar 2014. Tilsynet er et særligt uafhængigt kontrolorgan, der fører tilsyn med, at Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) behandler oplysninger om fysiske og juridiske personer i overensstemmelse med lovgivningen. Tilsynet fører endvidere tilsyn med, at Center for Cybersikkerhed (CFCS) behandler oplysninger om fysiske personer i overensstemmelse med lovgivningen.

Efter anmodning fra en fysisk eller juridisk person skal tilsynet tillige undersøge, om PET og/eller FE uberettiget behandler oplysninger om den pågældende. Tilsynet sikrer, at dette ikke er tilfældet, og giver herefter den pågældende meddelelse herom (den indirekte indsigtsordning).

Tilsynet kan hos PET, FE og CFCS kræve enhver oplysning og alt materiale, der er af betydning for tilsynets virksomhed, og tilsynet har til enhver tid adgang til alle lokaler, hvorfra der er adgang til de oplysninger som behandles, eller hvor tekniske hjælpemidler anvendes. Tilsynet kan endvidere afkræve PET, FE og CFCS skriftlige udtalelser om faktiske og retlige forhold af betydning for tilsynets kontrolvirksomhed…

Læs mere

ÅRLIGE REDEGØRELSER

Læs mere

 

TILSYNETS ÅRSRAPPORT 2014 

Læs mere

 

NYHEDER

Offentliggørelse af tilsynets årlige redegørelser om sin virksomhed for 2014 vedrørende henholdsvis PET og FE

Tilsynet med Efterretningstjenesterne offentliggør i dag årlige redegørelser om sin virksomhed for 2014 vedrørende henholdsvis Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).
Læs mere

Offentliggørelse af tilsynets årsrapport for 2014

Tilsynet med Efterretningstjenesterne skal hvert år afgive en årsrapport, som fremsendes til Folketingets Finansudvalg, Rigsrevisionen og Finansministeriet. Tilsynets årsrapport for 2014 er myndighedens første.  
Læs mere

Tilsynets hjemmeside

Hjemmesiden for Tilsynet med Efterretningstjenesterne er nu i luften.
Læs mere