Tilsynet med Efterretningstjenesterne

Tilsynet med Efterretningstjenesterne blev oprettet den 1. januar 2014. Tilsynet er et særligt uafhængigt kontrolorgan, der fører tilsyn med, at Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) behandler oplysninger om fysiske og juridiske personer i overensstemmelse med lovgivningen. Tilsynet fører endvidere tilsyn med, at Center for Cybersikkerhed (CFCS) behandler oplysninger om fysiske personer i overensstemmelse med lovgivningen.

Efter anmodning fra en fysisk eller juridisk person skal tilsynet tillige undersøge, om PET og/eller FE uberettiget behandler oplysninger om den pågældende. Tilsynet sikrer, at dette ikke er tilfældet, og giver herefter den pågældende meddelelse herom (den indirekte indsigtsordning).

Tilsynet kan hos PET, FE og CFCS kræve enhver oplysning og alt materiale, der er af betydning for tilsynets virksomhed, og tilsynet har til enhver tid adgang til alle lokaler, hvorfra der er adgang til de oplysninger som behandles, eller hvor tekniske hjælpemidler anvendes. Tilsynet kan endvidere afkræve PET, FE og CFCS skriftlige udtalelser om faktiske og retlige forhold af betydning for tilsynets kontrolvirksomhed…

Læs mere

 

ÅRLIGE REDEGØRELSER

Læs mere

 

TILSYNETS ÅRSRAPPORT 2016 

Læs mere

 

 

NYHEDER

Tilsynet søger ny fuldmægtig

Tilsynet søger ny fuldmægtig, læs stillingsopslaget under “Job”.
Læs mere

Nye tilsynsmedlemmer

Juridisk chef Pernille Christensen, Kommunernes Landsforening, og Professor Henrik Udsen, Københavns Universitet, er i oktober 2017 blevet udpeget som medlemmer af Tilsynet med Efterretningstjenesterne. De afløser tidligere medlemmer Adam Wolf og Pernille...
Læs mere

Ny tilsynsformand

Landsdommer Michael Kistrup er i september 2017 blevet udpeget som formand for Tilsynet med Efterretningstjenesterne. Han afløser tidligere formand Ulla Staal.
Læs mere