Tilsynet med Efterretningstjenesterne

Tilsynet med Efterretningstjenesterne blev oprettet den 1. januar 2014. Tilsynet er et særligt uafhængigt kontrolorgan, der fører tilsyn med, at Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) behandler oplysninger om fysiske og juridiske personer i overensstemmelse med lovgivningen. Tilsynet fører endvidere tilsyn med, at Center for Cybersikkerhed (CFCS) behandler oplysninger om fysiske personer i overensstemmelse med lovgivningen.

Efter anmodning fra en fysisk eller juridisk person skal tilsynet tillige undersøge, om PET og/eller FE uberettiget behandler oplysninger om den pågældende. Tilsynet sikrer, at dette ikke er tilfældet, og giver herefter den pågældende meddelelse herom (den indirekte indsigtsordning).

Tilsynet kan hos PET, FE og CFCS kræve enhver oplysning og alt materiale, der er af betydning for tilsynets virksomhed, og tilsynet har til enhver tid adgang til alle lokaler, hvorfra der er adgang til de oplysninger som behandles, eller hvor tekniske hjælpemidler anvendes. Tilsynet kan endvidere afkræve PET, FE og CFCS skriftlige udtalelser om faktiske og retlige forhold af betydning for tilsynets kontrolvirksomhed…

Læs mere

 

ÅRLIGE REDEGØRELSER

 

Læs mere

 

TILSYNETS ÅRSRAPPORT 2016 

Læs mere

 

 

NYHEDER

Offentliggørelse af tilsynets årlige redegørelser for 2016

Tilsynet med Efterretningstjenesterne offentliggør i dag redegørelser om sin virksomhed for 2016 vedrørende Politiets Efterretningstjeneste (PET), Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) og Center for Cybersikkerhed (CFCS).  
Læs mere

Årsrapport 2016

Tilsynet med Efterretningstjenesterne offentliggør årsrapport for 2016 vedrørende den hovedkonto på finansloven, som tilsynet er ansvarlig for, herunder de regnskabsmæssige forklaringer som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen...
Læs mere